หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ร่วมกิจการรมเชื่อมโยงตลาด เจรจาธุรกิจและเยี่ยมชมแหล่งเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยของเกษตรกรจังหวัดยโสธร
โดย : admin
อ่าน : 376
อังคาร ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ร่วมกิจการรมเชื่อมโยงตลาด เจรจาธุรกิจและเยี่ยมชมแหล่งเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยของเกษตรกรจังหวัดยโสธร