หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564
โดย : admin
อ่าน : 319
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 


วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.นางสาวกนกวรรณ ภูเด่นแดน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู และนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และมอบแนวทางการดำเนินงานให้กับส่วนราชการต่างๆ ได้ถือปฏิบัติ รวมถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด