หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง)
โดย : admin
อ่าน : 115
พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางสาวกนกวรรณ ภูเด่นแดน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายยศพันธ์ นาโสก หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นางสาวนฤมล ธารารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวีระชน ศักดิ์พงษ์ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง) เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยรูปแบบการบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน