หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ร่วมกับ ผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)(สสน.) ลงพื้นที่อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
โดย : admin
อ่าน : 88
อังคาร ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายชาญณรงค์ อรศรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณ ภูเด่นแดน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ร่วมกับนายพิชาญ ทิพย์วงษ์ ผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)(สสน.) ลงพื้นที่หนองอ้อมแก้วและร่องบ้านเดื่อ ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เพื่อวางเเผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคของชุมชนศรีฐานต่อไป