หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2563
โดย : admin
อ่าน : 587
จันทร์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 


  •                     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 08.30 น.) : นายชาญณรงค์ อรศรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร มอบหมายนางสาวกนกวรรณ ภูเด่นแดน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร  เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะอนุกรรมการ