หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group)
โดย : admin
อ่าน : 249
จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์                      วันที่ 14 สิงหาคม 2562 : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร  โดยนางสาวกนกวรรณ ภูเด่นแดน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ในการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านความเหลื่อมล้ำ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านความเหลื่อมล้ำ