หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดย : admin
อ่าน : 422
จันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 


                    วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.30 น.) สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร  โดยนายยศพันธ์ นาโสก หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ชั้น 2 โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 14  เป็นประธานในการประชุม