ชื่อ - นามสกุล :นางพัชณี แสงสว่าง
ตำแหน่ง :แม่บ้าน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0986185348
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :