ชื่อ - นามสกุล :นายวีระชน ศักดิ์พงษ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0840321436
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนขับเคลื่อนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :