ชื่อ - นามสกุล :นายพระเยาว์ จันทร์เหลา
ตำแหน่ง :สมชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก :(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง)
ที่อยู่ :
Telephone :0857707242
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเกษตรฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :