ชื่อ - นามสกุล :นางสมพร จำปาแดง
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก :(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ)
ที่อยู่ :
Telephone :0881293798
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเกษตรฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :