ชื่อ - นามสกุล :นายชาญณรงค์ อรศรี
ตำแหน่ง :ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :063-937292
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเกษตรฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :