ชื่อ - นามสกุล :นายสมยศ สรสิทธิ์
ตำแหน่ง :รองประธานสภาเกษตกรจังหวัดยโสธร คนที่ 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0998469972
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเกษตรฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :