ชื่อ - นามสกุล :ร.ต.วีรวัตน์ วารีรัตน์
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0934199539
Email :wirawat.w@nfc.mail.go.th