[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ
1. ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร
2. องค์ความรู้ทางการเกษตร
3. คลังข้อมูลเกษตร
4. ติดตามสถานการณ์น้ำ
5. คลังข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน Online
6. ราคาสินค้าเกษตร
7. เตือนภัยการผลิตพืช
8. ระบบคำนวณต้นทุนสินค้าเกษตร
---link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

ชื่อ : นายจตุรงค์ จันมา
ตำแหน่ง : ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก : ผู้แทนเกษตรกร อ.คำเขื่อนแก้ว เขต 1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0853095356

ชื่อ : นายเล็ก ทองน้อย
ตำแหน่ง : รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร คนที่ 1
หน้าที่หลัก : ผู้แทนเกษตรกร อ.กุดชุม เขต 2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0610295773

ชื่อ : นายทองพูล จารุไชย
ตำแหน่ง : รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร คนที่ 2
หน้าที่หลัก : ผู้แทนเกษตรกร อ.เลิงนกทา เขต 1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0621968217

ชื่อ : นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก : ผู้แทนเกษตรกร อ.กุดชุม เขต 1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0833721076

ชื่อ : นายชัยฤกษ์ ไชยฮะนิจ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก : ผู้แทนเกษตรกร อ.คำเขื่อนแก้ว เขต 2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0935718087

ชื่อ : นายอุดมพร มีศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก : ผู้แทนเกษตรกร อ.ไทยเจริญ เขต 1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0800480386

ชื่อ : นายศิริพงษ์ ทองแสง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก : ผู้แทนเกษตรกร อ.ไทยเจริญ เขต 2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0872459574

ชื่อ : นายสุวัฒน์ พิสชาติ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก : ผู้แทนเกษตรกร อ.ป่าติ้ว เขต 1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0865315721

ชื่อ : นางชุติมา บุญคุ้ม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก : ผู้แทนเกษตรกร อ.ป่าติ้ว เขต 2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0846409912

ชื่อ : นางสาววิไลวรรณ หนุนกระโทก
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก : ผู้แทนเกษตรกร อ.มหาชนะชัย เขต 1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0837111355

ชื่อ : นายบุญโฮม เหมสันต์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก : ผู้แทนเกษตรกร อ.มหาชนะชัย เขต 2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0898110840

ชื่อ : นายปิยะ โพธิ์แพทย์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก : ผู้แทนเกษตรกร อ.เมืองยโสธร เขต 1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0631090972

ชื่อ : นางสาวแสงระวี บุญทศ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก : ผู้แทนเกษตรกร อ.เมืองยโสธร เขต 2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0630397376

ชื่อ : นายชวณัฎฐ์ ถวิลการ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0815929163

ชื่อ : นายณรงค์ สุนทรธรรม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก : ผู้แทนเกษตรกร อ.ค้อวัง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0968717621

ชื่อ : นางสาวระวีวรรณ กล่ำสกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (อนก.)
หน้าที่หลัก : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0817999740

ชื่อ : นายทวีชัย แสวงผล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก : ผู้แทนเกษตรกร อ.ทรายมูล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0816000948

ชื่อ : นางสาวณิชชารีย์ ก่อศรีกวีพงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร (สยก.)
หน้าที่หลัก : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0889623954

ชื่อ : นายบุญต้ม มาลารัตน์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก : ผู้แทนเกษตรกร อ.เลิงนกทา เขต 2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0619467532

ชื่อ : นางสาวรำพรรณ คำตา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายอำนวยการ (อนก.)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0933282855
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
8 : สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
12 : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร